Tips en venn Skriv ut «Tilbake

ISO - Kvalitet og miljøstyring

Hva er ISO?
ISO er internasjonalt utarbeidete og anerkjente standarder for system- og produktsertifisering.

De mest kjente ISO-standardene er de for kvalitetstyrings- og miljøstyringssystemer (ISO 9000 og ISO 14000). Standardene har i Norge benevnelsen NS-EN ISO 9001 og 9004 for kvalitetstyrinssystemer og NS-EN ISO 14001 og 14004 for miljøstyringssystemer.

Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyringssystemer er etter hvert blitt kjente begreper. Et kvalitetsstyringssystem viser hvordan en virksomhet styrer prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller krav til kvalitet.

For å sikre at VHSS følger og etterlever de krav og anbefalinger som de internasjonale standardene krever, blir våre systemer regelmessig revidert av uavhengige og akkrediterte revisorer.


Kvalitetsstyring

ISO 9001 er den standarden som beskriver kravene til et kvalitetsstyringssystem. Sertifisering av virksomhetens kvalitetsstyringssystem gjøres etter kravene i ISO 9001.
 

Valnesfjord Helsesportssenter er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 standarden. Sertifikatet gjelder for virksomhetsområdene:

  • Tverrfaglige spesialisthelsetjenester innen habilitering, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering, basert på dokumentasjon og utviklingsarbeid.
  • Nasjonal forskningskompetanse innen fagområdet barn og unge med funksjonsnedsettelser

ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring - ISO-sertifikat nr 900858

Miljøstyring
Miljøstyring er et redskap til bruk for å redusere bedrifters negative innvirkning på det ytre miljøet. Det går ut på at en bedrift formulerer en miljøpolitikk med tilhørende miljømål, for så å styre aktiviteter, produkter og tjenester for å nå målene. Dette foregår ofte integrert i bedriftens andre styrings- og ledelsesfunksjoner. Kravene til miljøstyringssystem og tilhørende hjelpemidler er gitt i standardene i NS-EN ISO 14000-serien.

Valnesfjord Helsesportssenter er sertifisert etter NS-EN ISO 14001:2004 standarden. Sertifikatet gjelder for virksomhetsområdene:

  • Tverrfaglige spesialisthelsetjenester innen habilitering, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering, basert på dokumentasjon og utviklingsarbeid.
  • Nasjonal forskningskompetanse innen fagområdet barn og unge med funksjonsnedsettelser

ISO 14001:2004 Systemer for miljøstyring - ISO-sertifikat nr 901323

For å lese mer om ISO-standardene kan du klikke på lenken www.standard.no/no/Standardisering/ISO-standarder/


Image
 

«Tilbake