«Tilbake

Aktuelt

Tips en venn Skriv ut «Tilbake

Henvisninger til rehabilitering

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord) behanlder nå alle henvisninger fra helsepersonell til habilitering og rehabilitering.

Henvisninger sendes til;
 

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1, 9038 TROMSØ


eller elektronisk til elektronisk adresse Rehabilitering - Regional vurderingsenhet

For mer informasjon se Helse Nord RHF's sider på lenken helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering

Illustrasjonsfoto: Colourbox

«Tilbake