«Tilbake

Aktuelt

Tips en venn Skriv ut «Tilbake

Ytelser/tilbud 2017

Følgende avtaler er gjeldene fra 1.jan.2015 - 31.des.2018

Helse Nord RHF:
Barn, unge og ungdom:
 • (H) Habilitering barn og unge - pasienter i habiliteringstjenestens målgrupper
 • (H) Barn og unge med revmatiske sykdommer
 • (H) Langtidsoppfølging for barn etter alvorlig sykdom / skade
 • (H) Barn og ungdom med overvekt

Voksne:
 • (H/B) Habilitering voksne - pasienter i habiliteringstjenestens målgrupper
 • (H) Kreft
 • (H/D) Sykelig overvekt (KMI >40 eller KMI >35 med alvorlig tilleggsproblematikk
 • (H/D) Overvektsopererte
 • (H/B) Hjerneslag og traumatisk / ervervet hjerneskade
 • (H/B) Nevrologi (Parkinson, MS, post-polio og andre nevrologiske og nevromuskulære sykdommer/tilstander)
 • (H/D) Hjertesykdommer
 • (H/B) KOLS og andre luftveislidelser
 • (H) Inflammatoriske revmatiske sykdommer
 • (H/D) Muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer

Arbeidsrettet rehabilitering:
 • (H/D) Arbeidsrettet rehabilitering
 • (H/D) iBedrift - Raskere tilbake

 
H=heldøgnstilbud / B=heldøgnstilbud hjelpetrengende / D=dagtilbud

Se også vår brosjyre Tilbud VHSS 2017


Vi minner også om at alle henvisninger til privat rehabilitering skal sendes til:
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ

For spørsmål kan RVE nå på telefon 776 27 235 / 776 69 434,eller pr epost: post@unn.no (angi RVE Nord i emnefelt)
«Tilbake