«Tilbake

Aktuelt

Tips en venn Skriv ut «Tilbake

Filmer av stor betydning

I februar ble filmen som skulle vise betydningen av aktivitetshjelpemidler publisert - Teknikkens muliggjører! En film som har til hensikt å vekke følelser hos seer. I april stod filmen som har som mål å vise prosessen rundt anskaffelse av aktivitetshjelpemidler ferdig. Dette er en illustrasjonsfilm.

Et tilsagn på 100.000 kroner fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge i slutten av 2015, gav Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) muligheten til å gå i gang med et prosjekt for å få laget etterlengtet film om betydningen av og fremgangsmåten for å kunne anskaffe seg aktivitetshjelpemidler.
Image

I april ble illustrasjonsfilmen om prosessen rundt anskaffelse av aktivitetshjelpemidler også klar.
Image

Begge filmer finnes også med engelsk teksting;
Betydningen
Prosess
 

I tillegg til et nært samarbeid med produksjonsselskapet Balder Film AS, har bidragene og samarbeidet med både Beitostølen Helsesportssenter, idretten (Norges Idrettsforbund og Nordland Idrettskrets), friluftsorganisasjonene (Forum for Natur og Friluftsliv Nordland) og NAV Nordland Hjelpemiddelsentral gjort dette mulig.
 

Våre erfaringer tilsier at kompetansen på denne type utstyr er svært begrenset og mangelfull. De ulike hjelpemidlene er ofte lite kjent, de blir formidlet uten tilstrekkelig opplæring og opplæringen knyttes i for liten grad til de miljøene de skal brukes i. Aktivitetshjelpemidler skal ikke være et mål i seg selv, men for personer med funksjonsnedsettelser vil riktig tilpasset utstyr være av avgjørende betydning for å oppleve mestring i hverdagen.

Filmen er et viktig bidrag i arbeidet med å spre kunnskap, slik at flere personer med funksjonsnedsettelse får sjansen til å være aktive og deltakende.

Ferdig produkt er nå publisert både på hjemmeside, i nyhetsrom/-brev, FB og YouTube, samt distribueres til våre samarbeidspartnere, som vil gjøre det samme. Vi oppfordrer alle til å spre filmen(e), slik at de(n) når ut til de som vil ha nytte av dette.


PS! Se ellers vårt billedgalleri for flere filmer, samt bilder og andre spennende ting.
«Tilbake