Velkommen!

Stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) er en privat, non-profitt og ideell stiftelse som tilbyr habilitering, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. Våre ansatte har bred tverrfaglig kompetanse og spisskompetanse innen flere fagområder, og vi får svært gode tilbakemeldinger fra våre pasienter/pårørende og øvrige samarbeidspartnere.

Siden 2012 har vi hatt ansvaret for den Nasjonale kompetansetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung). Det er etablert en egen nettside for denne tjenesten - se www.aktivung.no.

VHSS er akkreditert etter CARF (internasjonal standard for programkvalitet).

 

Opphold ved VHSS kan gjennomføres på ulike måter:

1.  Avtaler med Helse Nord RHF
  • Henvisning kreves og sendes til Regional Vurderingsenhet ved UNN (velg «Henvisningsrutiner rehabilitering i private institusjoner» og deretter "Henvisningsskjema Helse Nord fyll-inn-versjon". Da lastes det ned et skjema som kan brukes.)
  • Landsdekkende tilbud, utgifter til reise dekkes ved opphold (ordinær egenandel) 
  • Døgn- og dagopphold uten egenandel

2.   Privat finansiering (forsikringsselskap, egenfinansiering, bedrift el.l).      
  • Ta kontakt for tilbud.

 

 

Problemer med telefon

[17.04.18] Telefonsystemet vårt er dessverre ute av drift. Vi beklager dette, og jobber med å få telefonsystemet opp å gå igjen.

Les mer»


Konferanse om uterehabilitering 13.-14.september

[03.04.18]

Les mer»


Helse Nord RHF har inngått avtale med VHSS om kortvarige mestringsopphold.

[19.03.18] Tilbudet er en del av omleggingen av «Raskere tilbake» ordningen. 

Les mer»


Stengt svømmehall

[02.03.18] Vi beklager at svømmehallen vil være stengt i 2018 pga. rehabilitering.

Les mer»


Pålogging spørreskjema

[04.01.18]

Les mer»


Nasjonalt forsknings- og utviklingsprosjekt gir et nytt løft for fysisk aktivitet og aktivitetshjelpemidler i rehabilitering.

[28.11.17]

Les mer»


Følg vårt nyhetsrom!

[25.09.17] VHSS har et levende nyhetsrom, hvor det jevnlig legges ut både artikler, blogger, arrangementer, bilder, filmer etc.

Les mer»


Nå kan du velge VHSS uavhengig av hvor i landet du bor.

[31.08.17] Stortinget har vedtatt lovendringer som innebærer at retten til fritt behandlingsvalg også skal omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner.

Les mer»


CARF-akkreditering 2017

[09.08.16] I perioden 11.-13. oktober 2017 skal VHSS gjennomgå ny akkrediteringsprosess med CARF International.

Les mer»


Tilgang til egne helseopplysninger

[04.02.16] Portalen helsenorge.no gir deg tilgang til egne helseopplysninger

Les mer»


Ytelser/tilbud 2017

[03.09.15] Valnesfjord Helsesportssenter skal i 2017 i stor grad levere tilbud til barn, unge, ungdom, unge voksne og voksne innenfor samme diagnose- og funksjonsområder som tidligere.

Les mer»


Gaver til VHSS

[07.08.15] Valnesfjord Helsesportssenter har opprettet egen gavekonto.

Les mer»


Digital brosjyre om VHSS

[04.12.14] Vi har fått laget en ny og flott brosjyre! Hva med å ta en titt?

Les mer»


Spørsmål og svar (FAQ)

[22.05.14] Vi får mange ulike spørsmål fra våre pasienter og andre vedrørende både innhold, opphold, reise og så videre. Vi samler nå en del av disse spørsmålene i en egen kategori, og håper at dette vil være til hjelp for deg.

Les mer»


Henvisninger til rehabilitering

[08.11.13] Helse Nord RHF har opprettet egen Regional Vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Henvisninger fra helsepersonell sendes direkte til RVE.

Les mer»