Tips en venn Skriv ut «Tilbake

Arbeidsrettet rehabilitering

 

Prosessarbeid

Arbeid og helse


Nasjonale folkehelseundersøkelser viser at de fleste av oss har eller har hatt alminnelige helseplager som påvirker oss i arbeidslivet. Hvordan håndterer vi hverdagen på tross av helseplager?

 

Forskning viser at økt kunnskap om kroppen gir bedre forståelse, og bidrar til egenmestring og gode valg. Arbeid i seg selv er helsefremmende og arbeidsplassen kan være en god arena for håndtering av egne helseplager.


Gjennom ulike avtaler med Helse Nord RHF kan VHSS bistå med helsefremmende, avklarende og rehabiliterende tiltak med arbeid som hovedmål eller delmål.


For de gruppebaserte rehabiliteringstilbudene med arbeid som hovedmål (ARR) eller delmål er kartlegging, tilpasset fysisk aktivitet, endringsarbeid og veiledning, samhandling og oppfølging for gode arbeidsløsninger sentrale virkemidler.


Arbeidsrettet rehabilitering

Formål/hensikt:
Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) ved VHSS skal bidra til at personer med helseplager kan beholde eller komme tilbake til arbeid.

Inklusjonskriterer for ARR:
- Sykemeldt og/eller har nedsatt arbeidsevne slik at du har utfordringer i å søke eller beholde innteksgivende arbeid.
- Unge voksne mellom 18 og 30 år, og voksne over 30 år med realistisk mulighet for og/eller ønske om arbeidsdeltakelse.
- Innsøking uavhengig av diagnose.
- Ferdig medisinsk utredet eller tilstrekkelig medisinsk utredet, og at lokale tiltak er utprøvd.
- Et ARR-opphold ved VHSS skal være del av en tiltaksplan der yrkesaktivitet er et overordnet mål
- Arbeidsgiver/NAV skal være orientert om oppholdet for kontakt og samarbeid før-, under- og evt. etter ARR-opphold

iBedrift

Gjennom iBedriftavtale har VHSS en poliklinisk avklaringsenhet for rask avklaring av egen helse i forhold til arbeid, samt et nært samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Nordland for levering av trygghetsskapende helseinformasjon på arbeidsplass.

 

 

For mer informasjon se beskrivelse av ulike ytelser eller ta kontakt med avdelingsleder Anders Bergkvist, tlf. 756 02 554.