Tips en venn Skriv ut «Tilbake

Forskning & Fag
Informasjon om "Aktiv Ung - Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser" finner du her.
 VHSS har som mål å markere seg med forsknings- og utviklingsarbeid innenfor habilitering, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering samt sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid, med særlig vekt på friluftsliv, aktivitet og deltakelse.


VHSS ønsker å initiere til ulike forskningsprosjekter, intern og ekstern undervisning, opprette og knytte kontakt med andre aktører innenfor fagfeltet og legge til rette for faglig utvikling for institusjonens ansatte.

 

 

FoU på tur