Tips en venn Skriv ut «Tilbake

Informasjon

På disse sidene vil du finne informasjon om organisasjonen, de ansatte og generell informasjon som kan være nyttig ved opphold hos oss. Se menyen til venstre for ulike temaer.

 

Gi gjerne innspill her hvis det er informasjon som savnes.

Gaver til Valnesfjord Helsesportssenter

Skattytere kan kreve fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten.

Maksimalt fradrag endres fra år til år. Se oversikt over satser på lenken www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Gaver-til-frivillige-organisasjoner/.

Valnesfjord Helsesportssenter er omfattet av gavefradragsordningen - se oversikt over organisasjoner på lenken www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Fradrag/Gaver-til-frivillige-organisasjoner-tros--og-livssynssamfunn/Gaver-til-frivillige-organisasjoner---godkjente-organisasjoner/.

Dersom du ønsker å gi oss en pengegave og ønsker å kunne kreve fradraget kan vi innrapportere gavebeløpet på ditt fødselsnummer.

Dersom du ønsker å gi oss en pengegave kan du;

  • Betale ønsket beløp til vår gavekonto i DnB - konto nr 1503 40 28335
  • Angi hva du ønsker at pengene skal benyttes til
  • Gi oss opplysninger om fødselsnummer for innrapportering av gavebeløpet til Skattetaten ved å fylle ut informasjon i dette skjemaet

 


Image