Tips en venn Skriv ut «Tilbake

Voksne - Ytelser 2017

For voksne vil vi i 2017 ha ulike tilbud etter avtaler med Helse Nord RHF - både heldøgnsopphold og dagopphold. For noen ytelser er det også inngått avtaler om tilbud til personer som trenger noe mer bistand og hjelp. Det vil også være mulig å kjøpe opphold for egenbetaling.

I 2017 har vi følgende habiliterings- og rehabiliteringstilbud for voksne. 

Helse Nord RHF / Voksne:


I tillegg til de ordinære inntakene vil vi også i 2017 gjennomføre opphold med spesielle fokus og tema:

  • (H) Aktivitetshjelpemiddelkurs
  • (H) Friluftskurs
  • (H) Ridekurs
  • (H) Padlekurs

(H)=Heldøgn / (B)=Heldøgn hjelpetrengende Barthel ADL Index >=30 / (D)=Dagtilbud